W ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji trwającego od 25 do 31 maja 2015 r. został ogłoszony przez organizatorów konkurs fotograficzny. 
Tematem były festiwalowe wydarzenia, w których należało wziąć udział. Główną nagrodą był plecak fotograficzny Lowepro Slingshot 102. Wybraliśmy się rodzinnie na zwiedzanie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Jest to pierwszy w Polsce synchrotron, czyli nowoczesne multidyscyplinarne urządzenie badawcze, które otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia.

Organizatorzy ostatecznie nie wybrali jednego zwycięskiego zdjęcia gdyż według nich poziom wszystkich zdjęć był bardzo wyrównany. Z tego względu zadecydowano o nie przyznaniu pierwszego miejsca i głównej nagrody. Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy, w tym również Zosia Karnasiewicz – upominkami w postaci parasoli natomiast dwie autorki w tym ja otrzymały albumy. Ja za mój kolaż zdjęć z SOLARIS dostałam album "Tysiącletni Kraków" ze zdjęciami Adama Bujaka.

 

   Fot. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz