Luty - 2013 r.
 
Zosia Karnasiewicz laureatką w ogólnopolskim konkursie.
Nasza córka w Filharmonii w Krakowie odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza.”
 
Wieczorem 28 lutego 2013 r. w Sali Koncertowej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie odbył się uroczysty „Koncert Żołnierzom Wyklętym”, podczas którego zostały wręczone nagrody, przyznane w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza.” Inicjatorem konkursu był m.in. Janusz Kurtyka – prezes IPN w Krakowie, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Fot. Jerzy Karnasiewicz
Celem konkursu było zainteresowanie młodego pokolenia historią „Żołnierzy Wyklętych” w niecodzienny sposób. Zamierzeniem organizatorów było, aby uczestnicy konkursu poszukali śladów pamięci o Żołnierzach Wyklętych za pośrednictwem artystycznych środków wyrazu i możliwości, jakie stwarza współczesna fotografia. Konkurs skierowany był do wszystkich osób zainteresowanych fotografią, a w szczególności do młodzieży w wieku szkolnym i akademickim, samodzielnie odnajdującej swój klucz do przeszłości.
 
Na konkurs 215 autorów przysłało kilkaset fotografii. Prace ukazywały osobiste, środowiskowe, społeczne związki uczestników konkursu z pamiątkami, miejscami, wydarzeniami związanymi z bohaterami antykomunistycznego podziemia, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z perspektywy historii lokalnej. Przede wszystkim odzwierciedlają zaś dzisiejsze znaczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
 
Jury nagrodziło 24 laureatów w trzech kategoriach wiekowych. Grand Prix w konkursie zdobyła Agnieszka Ciasnosza, uczennica IV LO w Rzeszowie za zdjęcie pt. „Pamięć wiecznie żywa”.
 
W kategorii do lat 16 pierwsze miejsce zdobyła Zofia Karnasiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie za cykl zdjęć zatytułowanych: „Generał”, „Rotmistrz”, „Sanitariuszka”, „Działacz polityczny”. Wśród uczestników od lat 17 do lat 24 najlepsza była Michalina Faryś, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju za cykl zdjęć zatytułowanych „Signum Temporis”, zaś w kategorii osób powyżej lat 24 pierwszą nagrodę otrzymał Grzegorz Kaźmierczak ze Szczecina, za cykl zdjęć zatytułowanych: „Człowiek z bunkra”, „W karty zawsze wygrywam”, „Nie jestem bandytą”.
 
                                                                                                                                                                  
 Fot. Jerzy Karnasiewicz
Dyplom za zajęcie I miejsca Zofii Karnasiewicz wręczył Pan Adam Komorowski Wiceprezes Fundacji Armii Krajowej w Londynie a nagrodę finansową dr Robert Zapart Pełnomocnik Fundacji w Polsce.
 
                                                                                                                                                                    
Fot. Jerzy Karnasiewicz
Zosia wraz z pozostałymi laureatami pierwszych miejsc w trzech kategoriach wiekowych. Największą trudnością tego konkursu nie było wcale wykonanie zdjęć lecz udźwignięcie na scenie przyznanych nagród - gry edukacyjne, wielka księga, dyplomy oraz koperta z „kasą”. Nagrody ważyły 8,6 kg. 
 
 
Na uroczystości wręczenia nagród przybyli liczni goście z Krakowa, z całego kraju oraz zagranicy. Wśród nich byli m.in. Andrzej Zawistowski - Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, Adam Komorowski – wiceprezes Fundacji Armii Krajowej w Londynie, Marek Lasota – dyrektor IPN w Krakowie oraz przedstawiciele władz samorządowych Krakowa, województwa małopolskiego oraz gminy Tarnów – współorganizatora konkursu, a także reprezentanci patronów, sponsorów, środowisk kombatanckich oraz media. Była też licznie zgromadzona młodzież. Założenia i wyniki konkursu przedstawiła Dorota Koczwańska-Kalita z IPN w Krakowie.
Nie obyło się też bez wzruszających akcentów, kiedy to na zakończenie części oficjalnej Janina Wierzbicka-Kopeć z Rzeszowa - była łączniczka oddziału AK Łukasza Cieplińskiego z okresu okupacji niemieckiej, która była inspiracją zdjęć nagrodzonych Grand Prix konkursu, otrzymała bukiet kwiatów od Adama Komorowskiego, syna generała AK Tadeusza Bora-Komorowskiego, dowódcy Powstania Warszawskiego.
 
                                                                                                                                                                                
 Fot. Jerzy Karnasiewicz
Panowie Adam Komorowski i dr Robert Zapart wręczają bukiet biało-czerwonych róż oraz pamiątkowy Dyplom Pani Janinie Wierzbickiej-Kopeć, która była łączniczką ppłk. Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego przez komunistów 1 marca 1951 r. To właśnie rocznicę śmierci Cieplińskiego i innych członków IV Komendy WiN wybrano w 2011 r. na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 
 
W części koncertowej uroczystości wystąpiła Krakowska Młoda Filharmonia – Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie oraz połączone chóry akademickie pięciu krakowskich wyższych uczelni. Solistami byli m.in. Anna Suvorowa – sopran, Mateusz Prendota – tenor i Maciej Drużkowski – bas, którzy wystąpili z repertuarem pieśni patriotycznych. Największy jednak aplauz, zwłaszcza młodej widowni wywołało raperskie prawykonanie młodego krakowskiego hip-hopowego artysty Tadeusza Polkowskiego, jego płyty muzycznej „Niewygodna Prawda”, poświęconej Żołnierzom Wyklętym. Rapowane utwory zostały zaaranżowane przez Marka Pawełka na orkiestrę, chór mieszany i głosy solowe. Krakowski koncert prowadziła, recytując także fragmenty wspomnień Żołnierzy Wyklętych i ich bliskich, Lidia Jazgar z Polskiego Radia Kraków, zaś wyboru tekstów dokonał Maciej Korkuć z IPN Kraków. Wojskowo-patriotyczną oprawę koncertu zarówno w hollu filharmonii jak też na jej scenie stanowili ubrani w historyczne mundury wraz z uzbrojeniem członkowie „Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39”.
 
Organizatorem konkursu, w tym także uroczystości rozdania nagród i koncertu był Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie PASSIONART w Krakowie.
 
Wyniki konkursu -kliknij aby pobrać
 
 
                                                                                                                                                                                                                            
Fot. Jerzy Karnasiewicz
Pamiątkowe zdjęcie z Panem Adamem Komorowskim synem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.
 
Nagrodzone zdjęcia można było oglądać na plenerowej wystawie pokonkursowej od 27 lutego do 14 marca 2014 r na Pl. o .A. Studzińskiego w Krakowie
 
Zosia Karnasiewicz urodzona w Krakowie.
Laureatka konkursów plastycznych, literackich i fotograficzno-literackich w latach 2008-2014.
W  2014  – finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy Dalekich  –  życie Polaków w latach 1914-1989". Praca pt.  „Stałem się wszystkim dla wszystkich” - poruszająca historia kapucyna o. Serafina Kaszuby, który przemierzał ogromne tereny Związku Radzieckiego, aby podtrzymać wiarę i polskość.Organizator Małopolski Kurator Oświaty.
W  2013  –  finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy Dalekich  –  życie Polaków w latach 1914-1989". Praca pt. O dzieciństwie spędzonym w Borysławiu, wspaniałych ciotkach patriotkach, strajkach w Kombinacie Matalurgicznym im. Lenina w Nowej Hucie i „nieprzejednanym wrogu Polski Ludowej" - wywiad z Wiesławem Mazurkiewiczem. Organizator Małopolski Kurator Oświaty.
W 2012 – finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”. Praca pt. „Pradziadek w trzech mundurach”. Organizator Małopolski Kurator Oświaty.
W latach 2008-2009 odbyła wraz z rodzicami cztery podróże na wschodnią Ukrainę (do Kramatorska, Doniecka, Ługańska i Charkowa) pomagając przy prezentacji wystawy „Polska i Polacy na przełomie wieków”.