Październik - 2019 r.
 
„Jerzy od Lenina z dziurą w bucie" - tekst Małgorzaty Szymczyk-Karnasiewicz powstał na konkurs ogłoszony przez Krakowskie Biuro Festiwalowe „18. znaczy Nowa Huta”, którego celem było zbadanie i opisanie życia mieszkańców XVIII dzielnicy Krakowa – Nowej Huty.
 
 
 
( więcej )
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień - 2019 r.
 
„Drzewa Nowej Huty” – spacery fotograficzne z Jerzym Karnasiewiczem (2 x po 120 minut) start Muzeum Nowej Huty
 
 
 
 

- Sobota 21 września – godzina 11.00,  Sektor B – osiedlami Szklane Domy, Szkolne, Sportowe, Zielone, Słoneczne

- Niedziela 22 września – godzina 11.00,  Sektor C – osiedlami Centrum C, Zgody, Urocze, Górali, Krakowiaków, Teatralne

Myślą przewodnią spacerów fotograficznych jest pokazanie na zdjęciach związków architektury  z drzewami i zielenią, która w zamyśle autorki pracy Anny Ptaszyckiej „Przestrzenie zielone w miastach” (1950 r.) miała do spełnienia istotną rolę. Owa zieleń miała być zdrową reakcją przeciwko rozszerzającemu się złu, miała człowiekowi pracy dostarczać powietrza i zieloności. Anna Ptaszycka planowała tereny zielone w najróżniejszej skali od skwerów osiedlowych do olbrzymich pasów zieleni.

Panujące ówcześnie władze zarządziły aby na osiedla była wprowadzana zieleń, pasma zieleni miały oddzielać miasto od kombinatu, a także osiedle od kolejnego osiedla, liczyły się głównie aspekty bezpieczeństwa, niekoniecznie estetyki, o uświadomionej ekologii nie było mowy. Drzewa miały chronić przed ewentualnym atakiem wroga oraz izolować miasto robotnicze przed pyłami i zanieczyszczeniami wytwarzanymi przez kombinat metalurgiczny. Po za przodującymi funkcjami zieleni, ważnym walorem są cechy estetyczne oraz relaksacyjne, drzewa dawały cień i dom ptakom.

Liczne nasadzenia, których ślady przetrwały do dziś to efekt m.in. akcji „KWIATY DLA MIASTA” corocznego konkursu z lat 60. XX w. organizowanego przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Redakcję „Echa Krakowa”.

W roku 2019 mija 52 lata od śmierci i 108 od daty urodzin Anny Ptaszyckiej (z domu Nowackiej).

W roku 1951 dr Anna Ptaszycka z rodziną przeniosła się do Krakowa. Pracowała na Politechnice jako adiunkt w katedrze Urbanistyki. Równocześnie zorganizowała pracownię planu Krakowa, którą kierowała przez siedem lat. Opracowała cztery wersje planu ogólnego Krakowa. Zajęła się sprawami zieleni w mieście, broniąc bohatersko rezerw terenowych dla ciągów zieleni, zapewniających zdrowie mieszkańców miasta. Obecnie warto przypomnieć sylwetkę tej bohaterki trudnych czasów, tak bardzo zasłużonej dla Krakowa, aby czyny jej nie zatarły się w pamięci ludzi starszych, a dla młodych mogły być godne do naśladowania.                

Ze wspomnień dr inż. Izabeli Miczyńskiej

 
 
 
 
 
 
 
Marzec / Czerwiec - 2019 r.
 
 
 
Tytuł projektu: „Re-wizje. NH” nawiązuje do instalacji krakowskiego malarza, rzeźbiarza i performera Juliana Jończyka. Pamiętamy wszyscy kiedy kopię jednej z najsłynniejszych starożytnych rzeźb - ustawioną w foyer Starego Teatru - artysta przebił pięcioma świetlówkami. Jończyk mieszkający i tworzący w swojej pracowni na os. Uroczym w Nowej Hucie przez wiele lat badał w sztuce relacje między materią a światłem. 

O słynnej „Wenus z Milo: mówił tak: - Dzięki tej interwencji rzeźba jest przebijana światłem, a także nim promieniuje.