Czerwiec - 2015 r.

Zosia Karnasiewicz już po raz czwarty została finalistką etapu wojewódzkiego (tym razem) VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989 

Gala finałowa etapu wojewódzkiego z Małopolski VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989”oraz Konkursu „Ocalić od zapomnienia. W 100-lecie Wielkiej Wojny 1914 – 1918. Śladami walk i nekropolii”  odbyła się 17 czerwca br. w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Program:

Prowadzenie: Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty
Wystąpienia zaproszonych Gości;
- Ku szczytom, ku dolinom. Losy partyzantów Zgrupowania Partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych "Bartka" 1945-2015 - Bogdan Ścibut, Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna, Laureat Nagrody im. Danuty Siedzikówny "Inki" za rok 2015;
 
Prezentacja wybranych prac laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989” :
- „Żołnierz z fotografii – życie mojego pradziadka Kazimierza Legiecia (1898 – 1964)”- Ewa Tokarz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie;
- „Zwykła rodzina o niezwykłej historii…Losy Ejgierdów skazanych na rozłąkę i tułaczkę” – Gabriela Marszałek , Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu;
- „Wielcy, mali bohaterowie” – Magdalena Woźniak, III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie;
 
Prezentacja pracy laureatów Konkursu „Ocalić od zapomnienia. W 100-lecie Wielkiej Wojny 1914 – 1918. Śladami walk i nekropolii”:
-"Przybyliśmy z dalekiej ojczyzny" - Radosław Myśliwiec i Rafał Wiorek, Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie;
 
Wręczenie nagród, dyplomów, podziękowań uczniom i nauczycielom;
Podsumowanie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989” dr Robert Zapart, Pełnomocnik w Polsce Fundacji Armii Krajowej w Londynie;
Podsumowanie Konkursu  „Ocalić od zapomnienia. W 100-lecie Wielkiej Wojny 1914 – 1918. Śladami walk i nekropolii” – Roman Byszewski, Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Konkursu.
 
Praca Zosi Karnasiewicz pt. „Przywołujmy pamięć o tych, co odeszli na Wieczną Wartę - Druhna Hanka, "Szarotka", Anna Józefa Marszałkówna-Strusiowa (1923-1991)"
 
Przeczytaj pracę - kliknij aby pobrać
 
 
 
Galę zainicjował Jerzy Lesław Wyrozumski  – historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w dziejach średniowiecza, były pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności.
Fot. Jerzy Karnasiewicz
 
 
 
Fot. Jerzy Karnasiewicz
 
 
 
Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty wręcza DYPLOM Zofii Karnasiewicz - czterokrotnej Finalistki etapu wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich -  życie Polaków w latach 1914-1989  za pasję badawczą, umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i przywrócenie naszej pamięci "Bliskich i Dalekich" 
Fot. Jerzy Karnasiewicz
 
 
 
 
Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty, Zofia Karnasiewicz
Fot. Jerzy Karnasiewicz
 
 
 
 
Dr Robert Zapart - Pełnomocnik w Polsce Fundacji Armii Krajowej w Londynie wręczył Zofii Karnasiewicz książkę
Andrzeja Krzysztofa Kunerta - Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa "Feliks Konarski Czerwone maki na Monte Cassino Wiersze i piosenki 1939-1945"  wraz z dedykacją od autora.
Fot. Jerzy Karnasiewicz