"Rzadko na moich wargach, niech warga to moja dziś wyzna - jawi się krwią przepojony, najdroższy wyraz - OJCZYZNA"

Jan Karski - "Tajne Państwo" Znak Horyzont Kraków 2014 r. 

 

 

Okładka albumu OJCZYZNA wydanego w 1983 r. przez ZNAK w Krakowie
Teksty Karol Kardynał Wojtyła, Fotografie Adam Bujak