Arkadiusz Gołębiewski Laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 2016 roku

28 lutego 2016 roku w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas organizowanego przez Stowarzyszenie Passionart oraz krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Koncertu Galowego „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” odbyło się już po raz trzeci wręczenie ustanowionej przez Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”, przyznawanej osobom lub podmiotom, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc zawodowo czy statutowo związanym z przywoływaną tematyką przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego.

Gościem Honorowym Fundacji AK w Londynie na uroczystości był Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz, który w swoim przemówieniu podkreślił konieczność kultywowania pamięci o Żołnierzach Wyklętych we współczesnym Wojsku Polskim. Dodajmy, że MON oraz Fundacja AK w Londynie wsparły finansowo oraz patronatem honorowym wydany po raz pierwszy w Polsce „Śpiewnik Pieśni Żołnierzy Wyklętych” (Małopolskie Centrum Edukacji w Krakowie), który był bezpłatnie rozdawany podczas tegorocznego koncertu. Trafił on również na obchody centralne organizowane w kolejnych dniach przez władze państwowe.

W pierwszej części gali pośmiertnie uhonorowano Krzyżem Wolności i Solidarności zmarłego tragicznie w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN Janusza Kurtykę.

Tegorocznym Laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”, wybranym w drodze głosowania przez Kapitułę Honorową oraz Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie, został Pan Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, producent, scenarzysta filmowy a także pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (NNW), jedynego tego rodzaju festiwalu filmów historycznych w Polsce, prezentujących w szczególności sylwetki, historię i dziedzictwo pokolenia Żołnierzy Wyklętych.

Nagrodę po przedstawieniu sylwetki Laureata w obecności ponad 1200 osób w drugiej części koncertu wręczyli: przewodnicząca Kapituły prof. Barbara Otwinowska, oraz wiceprezes Fundacji Adam Komorowski, syn premiera RP, Naczelnego Wodza i komendanta głównego AK gen. T. Bora-Komorowskiego. Byli również obecni członkowie Kapituły Honorowej, w tym: skazani na karę śmierci więźniowie Panowie Wacław Szacoń i Stanisław Szuro, przedstawiciel środowiska żołnierzy Armii Krajowej płk Tadeusz Bieńkowicz VM, a także środowiska artystów, maestro Janusz Wierzgacz.

W uzasadnieniu Nagrody przedstawionym przez prof. Barbarę Otwinowską napisano:

Panu Arkadiuszowi Gołębiewskiemu za Festiwal Filmów Dokumentalnych „Niepokorni. Nizłomni. Wyklęci”, który od 8 lat przybliża w szerokiej perspektywie artystycznej rolę polskiego podziemia i opozycji demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem z lat 1944-1989 oraz jest miejscem spotkań kombatantów i osób represjonowanych z młodym pokoleniem poszukującym prawdy o powojennej rzeczywistości.

Warto wspomnieć, że w indywidualnym dorobku Laureata tegorocznej Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” są między innymi filmy: „Rozbity kamień” (2005), „Sny stracone, sny odzyskane” (2008), „Kwatera Ł” (2013) oraz „Dzieci kwatery Ł” (2014), „Tropem Wyklętych” (2014), „Inka. Zachowałam się jak trzeba” (2015).

Na zakończenie koncertu pełnomocnik Fundacji AK w Polsce dr Robert Zapart podziękował wszystkim  za podejmowane wysiłki na rzecz zachowania pamięci o Pokoleniu Niezłomnych, w tym szczególnie organizatorom Koncertu Galowego, Oddziałowi IPN w Krakowie oraz Stowarzyszeniu Passionart za realizację tego muzycznego przedsięwzięcia.

 Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie

http://fundacjaak.pl/?p=25

 

Wszystkie zdjęcia Jerzy Karnasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zdjęcia Jerzy Karnasiewicz