Polska i Polacy na przełomie wieków autorska wystawa krakowskich fotografików Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów, prezentowana na Ukrainie w latach 2008-2019.
 

A - prezentacja wystawy - (więcej)
B - cykl spotkań autorskich z członkami organizacji mniejszości polskiej na Ukrainie - (więcej)
C - spotkania autorskie z członkami ukraińskich klubów fotograficznych - (więcej)
D - przekazanie w darze autorskich albumów bibliotekom miejskim, muzeom, stowarzyszeniom polonijnym i klubom fotograficznym - (więcej)

E - Sponsorzy - (więcej)

F - Patronaty medialne - (więcej)

G - Informacje prasowe - (więcej) 

H -linki z informacjami prasowymi - (więcej)

 

Wystawa Polska i Polacy na przełomie wieków autorstwa Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów – fotografie z lat 1979-2007. Ideą wystawy jest ukazanie Polski i oblicza Polaków z końca XX w. i początku XXI w.

Prezentacja wystawy Polska i Polacy na przełomie wieków ma na celu odrodzenie świadomości narodowej. Wystawa ma pobudzić serca naszych rodaków, ma przyczynić się do ożywionych rozmów o ojczyźnie przodków.
 

Patronaty Honorowe:
Konsula Generalnego RP w Charkowie Grzegorza Seroczyńskiego
Konsula Generalnego RP w Łucku Tomasza Janika
Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka

Konsula Generalnego RP w Łucku Beaty Brzywczy

 

A - Prezentacja wystawy:

Charkowski Okręg Konsularny RP:
 4.07 – 23.09.2008 r. –  Kramatorskie Muzeum Artystyczne
 2.10 – 16.11.2008 r. –  Donieckie Muzeum Krajoznawcze
 29.12 2008 r. – 31.01.2009 r. –  Ługańskie Muzeum Krajoznawcze
 20.02 – 22.03.2009 r. –  Charkowskie Muzeum Artystyczne - prezentacja wystawy w roku jubileuszu 85-lecia polskiej misji dyplomatycznej w Charkowie

Łucki Okręg Konsularny RP:
17.05 – 31.07.2009 r. –  Berdyczowskie Muzeum Historii Miasta - prezentacja wystawy w ramach X Dni Kultury Polskiej
12.09 – 31.10.2009 r. –  Równe – Galeria Fotoklubu „Czas”- prezentacja wystawy w ramach XII Dni Kultury Polskiej
6  – 26.09.2013 r.  –  Łuck  –  Galeria Wołyńskiego Oddziału Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy

Winnicki Okręg Konsularny RP:
23.06 – 11.07.2010 r. –  Winnica – Muzeum Krajoznawcze
26.11  – 10.12.2011 r. – Nowograd Wołyński – Muzeum Rodziny Kosaczów - prezentacja wystawy w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE
 

Kijowski Okręg Konsularny RP:
15.01 – 17.02.2018 r. –  Kijów – Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu 

17.01 – 27.01.2019 r. Czerkasy - Regionalne Muzeum Sztuki - prezentacja wystawy w ramach obchodów 100. rocznicy Niepodległości Polski       http://www.museum.ck.ua/2007-2/                                               

22.02 – 22.03.2019 r. Kamieński Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny Muzeum Pamięci Literatury im. A. Puszkina i P. Czajkowskiego - prezentacja wystawy w ramach obchodów 100. rocznicy Niepodległości Polski

 

W każdym z tych miast, każdorazowo Małgorzata i Jerzy Karnasiewiczowie zaaranżowali wystawę i dokonali jej uroczystego otwarcia wraz z konsulami RP, przedstawicielami władz miejskich i obwodowych, dyrektorami muzeów, prezesami stowarzyszeń polskich, prezesami obwodowych oddziałów Związku Artystów Fotografików Ukrainy.

Współpraca z mediami:
Dzięki znajomości j. rosyjskiego współpracowaliśmy z mediami. Udzieliliśmy kilkudziesięciu wywiadów dla prasy, telewizji i radia. Spotykaliśmy się z dziennikarzami, którzy otrzymali katalogi oraz materiały o wystawie na CD w j. ukraińskim i j. rosyjskim. Łącznie ukazało się 75 artykułów w prasie polskiej i ukraińskiej oraz 98 artykułów w Internecie.

 

 

 

 

Wernisaż wystawy w Muzeum Krajoznawczym w Ługańsku 29.12 2008 r. – 31.01.2009 r.

Fot. Jerzy Karnasiewicz

 

 
Wernisaż wystawy w Charkowskim Muzeum Artystycznym 20.02 – 22.03.2009 r. 
 
 

 

Fot.  O. W. Shishkov

Fot.  O. W. Shishkov

Fot.  Vladimir Leliuk

Fot.  Vladimir Leliuk

Fot.  Vladimir Leliuk

Fot.  Vladimir Leliuk

Fot.  Vladimir Leliuk

 

 

 

Wernisaż wystawy w Muzeum Krajoznawczym w Winnicy 23.06 – 11.07.2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. E.A. Ticzuk


https://www.dk.com.ua/post.php?id=4510

Nowohucka Kronika Filmowa nr 273 - XI 2011
KIERUNEK UKRAINA
Rodzina fotografików: Jerzy, Małgorzata i Zosia Karnasiewiczowie przez niektórych nazwani są "ambasadorami Nowej Huty". Dla Kroniki wspominają swoje podróże po Ukrainie z wystawą fotograficzną "Polska i Polacy na przełomie wieków". Od 2008 r. odwiedzili 8 miast, m.in. Charków i Ługańsk. Wszędzie wystawa przyjmowana była bardzo uroczyście, otwarcia dokonywali polscy dyplomaci, prezydenci miast. Zdjęcia z Nowej Huty, szczególnie te pokazujące np. pomnik Lenina po próbie wysadzenia i pielgrzymki Jana Pawła II, budziły ogromne zainteresowanie prasy i zwykłych ludzi.
http://www.kronika.com.pl/chronicle/index.php?KID=273

 

B - Cykl spotkań Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów z członkami organizacji mniejszości polskiej na Ukrainie

Po otwarciu wystawy spotykaliśmy się w siedzibach stowarzyszeń z Polonią oraz w domach indywidualnie z najstarszymi członkami. Łącznie odbyliśmy 16 spotkań. Zebraliśmy relacje dotyczące historii rodzin poszczególnych członków, przeprowadziliśmy wywiady i zgromadziliśmy materiały do trzech reportaży dla dwumiesięcznika „Wspólnota Polska” opublikowane zostały  w nr 4/2008 r., 2/2009 r., 4/2009.

http://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe/wydarzenia/6717-wystawa-polska-i-polacy-na-przelomie-wiekow-malgorzaty-i-jerzego-karnasiewiczow

http://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe/wydarzenia/7074-karnasiewiczowie-z-wystawa-w-kramatorsku

http://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe/wydarzenia/8201-wystawa-polska-i-polacy-na-przelomie-wiekow-malgorzaty-i-jerzego-karnasiewiczow-w-kolejnych-ukrainskich-miastach

http://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe/wydarzenia/8785-charkowskie-spotkania-karnasiewiczow-z-fotografia-w-roli-glownej

 

Kramatorsk:
- Stowarzyszenie Kultury Polskiej
Donieck i Makiejewka:
- Towarzystwo Kultury Polskiej Polonia
  Ługańsk:
- Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Warszawa" im. M. Reka
Charków:
- Stowarzyszenie Kultury Polskiej
- Stowarzyszenie Dom Polski
Równe:
-Towarzystwo Kultury polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. St. Reymonta
Winnica:
- Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków
Nowograd Wołyński:
- Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. J. Lublińskiego

Łuck:

- Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - Spotkania autorskie Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów (znajomość j. rosyjskiego) z członkami ukraińskich klubów fotograficznych i fotografikami Związku Artystów Fotografików Ukrainy

Po otwarciu wystawy zorganizowaliśmy spotkania autorskie dla fotografików, członków ukraińskich klubów fotograficznych i Związku Artystów Fotografików Ukrainy. Łącznie poprowadziliśmy 17 spotkań autorskich w tym 2 spotkania dla młodzieży z „Fotokoła” przy Wojewódzkim Pałacu Młodzieży w Charkowie. Młodzież wyraziła chęć odbycia kolejnych spotkań z nami, a nawet niektórzy chcieliby przyjechać do Polski i uczyć się u nas fotografii. Każdy z uczestników otrzymał przygotowany przez nas folder w j. rosyjskim. W części były to spotkania poświęcone zagadnieniom historii polskiej fotografii. Opowiadaliśmy również  o naszych projektach, szczegółowo przedstawiając wybrany projekt oraz zaprezentowaliśmy autorskie albumy. W drugiej części poszczególni fotograficy zaprezentowali swoje prace. Dało to obu stronom możliwość zaznajomienia się ze współczesną fotografią polską i ukraińską.
 

Kramatorsk:
-Kramatorski Fotoklub „Yuris”
Donieck:
- Klub Fotograficzny „Obiektyw”
Ługańsk:
- Fotografikami  prasowymi
Charków:
-Charkowski Oddział Związku Artystów Fotografików Ukrainy
-Charkowski Fotoklub „Fotokoło” – dwa spotkania
-„Charkowski Fotoklub”
Łuck:
- Łucki Fotokinoklub Spałach-ART
Równe:
- Rówieński Oddział Związku Artystów Fotografików Ukrainy
- Fotoklub „Czas”
Winnica:
- Winnicki Narodowy Fotoklub „Obrij”
- Winnicki Oddział Związku Artystów Fotografików Ukrainy
Nowograd Wołyński:
- z fotografikami z Nowogradu Wołyńskiego
Skadowśk:
- Skadowśkij Narodowy Fotoklub „Parus” – dwa spotkania
Kamieniec-Podolski:
- Klub Fotograficzny „Pogjad”

Łuck:  

- Fotograficy

 

Spotkanie z członkami Fotoklubu "JURIS" w Kramatorsku - 8.07.2008 r.

 

Spotkanie z członkami Fotoklubu "Obiektyw" w siedzibie klubu w DK Matalurgów ul. Kujbyszewa 67 w Doniecku-30.09.2008r.

 

Spotkanie z członkami "Charkowskiego Fotoklubu" - Charków 19.02.2009 r.

 

Spotkanie z członkami Łuckiego Fotokinoklubu Spałach-ART. W spotkaniu uczestniczył Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik  - Łuck 9.09.2009 r. 

 

Spotkanie z członkami Fotoklubu "CZAS" - Równe 12.09.2009 r.

 

Spotkanie z członkami Skadowśkiego Narodowego Fotoklubu „Parus” - Dom Kultury ul. Komunardów 66 - Skadowśk 31.07.2010 r. 

 

D - Fotograficy Małgorzata i Jerzy Karnasiewiczowie przekazali w darze autorskie albumy 44 egz. następującym bibliotekom miejskim, muzeom,  stowarzyszeniom polonijnym i klubom fotograficznym:

Kramatorsk:
Główna Biblioteka Miejska im. M. Gorkiego:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Muzeum Artystyczne:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”

Muzeum Historyczne Miasta Kramatorska:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

 Dla członków Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Kramatorsku:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Donieck:
Dla członków Towarzystwa Kultury Polskiej Polonia w Makiejewce:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”

Ługańsk:
Ługańskie Muzeum Krajoznawcze:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”

Dla członków Związku Artystów Fotografików Ukrainy:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Charków:
Główna Biblioteka Naukowa im. W. G. Korolenki:
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Wojewódzki Pałac Młodzieży, sekcja fotograficzna „Fotokoło”
-„Portret mojego miasta. Świecie”

Dla członków Związku Artystów Fotografików Ukrainy:
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Równe:
Dla członków Rówieńskiego Oddziału Związku Artystów Fotografików Ukrainy
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”

Dla członków Fotoklub „Czas”
-„Portret mojego miasta. Świecie”

Winnica:
Biblioteka Naukowa im. K. Timiriaziewa
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Dla członków Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Dla członków Winnickiego Narodowego Fotoklubu „Obrij”
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Dla członków Winnickiego Oddziału Związku Artystów Fotografików Ukrainy
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Skadowsk:
Dla członków Skadowskegoj Narodowego Fotoklubu „Parus”
-„Portret mojego miasta. Świecie”

Kamieniec-Podolski:
Dla członków Klubu Fotograficznego „Pogjad”
-„Portret mojego miasta. Świecie”

Nowograd Wołyński:
Centralna Biblioteka Miejska
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. J. Lublińskiego
-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”
-„Portret mojego miasta. Świecie”
-„Pejzaż osobisty. Polska”

Łuck:

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki

-„Pejzaż osobisty. Polska”

-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”

 

Dla członków Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu

-„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”

 

Dla fotografików z Łucka

- „Portret mojego miasta. Świecie”

 

E - Sponsor Generalny Wystawy:
KEMIRA Świecie Sp. z o.o.
 

Sponsorzy spotkań autorskich:

Barlinek Inwest – Winnica

Mondi Packaging Bags Ukraine LLC – Zhydachiv

TSC Sp. z o.o. – Warszawa

NZOZ Prywatny Ośrodek Medycyny Pracy S.C. – Świecie

Kemira Świecie Sp. z o.o. – Świecie

Konar S.J. – Świecie

Firma Handlowo Usługowa „MEAT – SERVICE” – Świecie

Kotłoinwest Sp. z o.o. – Świecie

Lew Sp. z o.o. - Świecie

 

F - Patronat medialny:
Telewizja Polska TVP Polonia
Polskie Radio dla Zagranicy
Internetowy magazyn o fotografii www.fotopolis.pl
Czasopismo „Wspólnota Polska”  oraz strona internetowa „Świat Polonii”

 

G - Informacje prasowe, które ukazały się w Polsce i na Ukrainie.

1. Gazeta Pomorska z 12 czerwca 2008 r. „Rodacy ze Świecia” red. Agnieszka Romanowicz

2. Express Świecie z 16 czerwca 2008 r. „Oblicze współczesnych Polaków” red. Marek Wojciekiewicz

3. Nowosti z 26 czerwca 2008 r. „Kramatorczanie zobaczą Polskę na przełomie wieków” red. Andriej Romanienko

4. Wastocznyj Projekt Plus z 27 czerwca 2008 r. zapowiedź wystawy

5. Obszczeżytie z 3 lipca 2008 r. „Polskij wzgliad” red. Michał Horodecki

6. Kramatorskie Nowosti z 3 lipca 2008 r. „Wiemy: pozostaną po nas fotografie” red. Swietłana Asiejewa

7. Wastocznyj Projekt Plus z 4 lipca 2008 r. „Poliaki predstawili Polszu na rubieże wiekow” red. Oleg Kruczinin

8. Donbass z 9 lipca 2008 r. „Polskije fotohudożniki zdiełajut portret Donbassa” red. Siergiej Marincew

9. Poisk z 9 lipca 2008 r. „Chocziu ostawit posle siebia dokumient” red. Natalia Morenko

10. Wastocznyj Projekt z 9 lipca 2008 r. „Poliaki naszli swoich radnych w Kramatorskie” red. Alina Ługowska

11. Kramatorska Prawda z 10 lipca 2008 r. „Polskij fotograf Jerzy Karnasiewicz: Sutba naszych narodow oczeń blizka”red. Antonina Notkina

12. Nowosti z 10 lipca 2008 r. „Kramatarczan snimut dla Polszi” red. Andrej Romanienko

13. Mielnica z 10 lipca 2008 r. „Wiemy: pozostaną po nas fotografie”  red. Swietłana Asiejewa

14. Obszczeżytie z 10 lipca 2008 r. „Obiektyw na kołach” red. Alina Fadiejewa

15. Obszczeżytie z 10 lipca 2008 r. „Polacy zdumieni: Kramatorsk powinien być wspaniałym miastem” red. Michał Horodecki

16. Kramatorska Prawda z 17 lipca 2008 r. „Mastier-klass Jerzego Karnasiewicza w fotoklubie Yuris” red. Antonina Notkina

17. Kramatorska Prawda z 24 lipca 2008 r. „Polski fotograf dalej zbiera wiadomości o swoich bliskich” red. Natalia Alienkowa

18. Gazeta Pomorska z 5 sierpnia 2008 r. „Świecianie bliżsi Ukrainie” red. Agnieszka Romanowicz

19. Express Świecie z 6 sierpnia 2008 r.„Zdjęcia ze Świecia na Ukrainie” red. Marek Wojciekiewicz

20. Express Świecie z 14 sierpnia 2008 r. „Portret rodaków” red. Marek Wojciekiewicz

21. Wspólnota Polska lipiec-sierpień 4/2008 „Krakowscy fotograficy z wystawą w Kramatorsku” red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

22. Nowiny Gniewskie październik 2008 r.  „Polska i Polacy na przełomie wieków, widziana oczami artysty”

23. Wieczernyj Donieck z 11 października 2008 r. „Istinnyj oblik Polszy” red. Oksana Porickaja

24. Prawda z 16 października 2008 r. „Polska i Polacy na przełomie wieków” red. Konstantin Bynowskij

25. Doneczczina 17 października 2008 r. „Polska i Polacy na przełomie wieków” red. Olga Rudenko, wywiad

26. Nasz Dom z 17 października 2008 r. „ W obiektywie Polsza i Poljaki” red. Swietłana Kudriawcewa

27. Charków Czto, Gdie, Kogda – luty 2009 „Polska i Polacy na przełomie wieków”

28. Dziennik Polski z 10 lutego 2009 r. „Polska i Polacy na przełomie wieków” red. Wanda Trojan 

29. Polska Gazeta Krakowska z 14 lutego 2009 r. „Rodacy z Charkowa zobaczą Nową Hutę” red. Piotr Rąpalski

30. Gazeta Wyborcza z 14 lutego 2009 r. „Polska na przełomie wieków” red. Iga Dzieciuchowicz

31. Słobidskij kraj z 24 lutego 2009 r. „Susidnij narod na merzi stolitiew” red. Mikołaj Rjabow

32. Charkowskije Izwiestia z 24 lutego 2009 r. „Iz żyzni sosiediej” red. xx fot. Nikołaja Kowalcziuka

33. Wriemia z 26 lutego 2009 r. „200 okon w Polszu” red. Aleksandr Anniczew – wywiad

34. Gazeta Pomorska z 7 marca 2009 r. „Opowieść o Polsce” red. Agnieszka Romanowicz.

35. Express Świecie z 14 marca 2009 r. „Ukraina patrzy na gród nad Wdą” red. Marek Wojciekiewicz

36. Polonia Charkowa nr 2(76) 2009 r. „Wernisaż wystawy „Polska i Polacy na przełomie wieków” w Charkowie” red. Oleg Czernijenko.

37. Dziennik Kijowski nr 10 maj 2009 r. Wystawa „Polska i Polacy na przełomie wieków” w Berdyczowie.

38. Głos – Tygodnik Nowohucki z 15 maja 2009 r. „Romantyczni – Niepowtarzalni” red. Janina Dziuro.

39. Wspólnota Polska lato 2/2009 „Polska i Polacy na przełomie wieków” Wystawa Karnasiewiczów w Ługańsku red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz.

40. Monitor Wołyński nr 5 z 10.09.2009 r. Program XII Tygodnia Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie 9-13.09.2009 r.

41. Reporter z 23.09.2009 r. w Równem „Tydzień dobrosąsiedztwa” red. Tatiana Kijak

42. Monitor Wołyński z 24.09.2009 r. „Polskie małżeństwo fotomagiczne” red. Walenty Dobosz.

43. Monitor Wołyński z 24.09.2009 r. „Tydzień Kultury Polskiej w Równem” red. Tatiana Kijak.

44 Czas Serca nr 6 z listopada-grudnia 2009 r. „Charkowskie spotkania Karnasiewiczów” red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz.

45. Gazeta Pomorska z 3.11.2009 r. „Ukraińcy są ciekawi świecian” red. Agnieszka Romanowicz

46. Szklane Domy nr 4 z grudnia 2009 r. „Polski opłatek na Ukrainie” red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz.

47. Express Bydgoski z 30.12.2009 r. „Fotografia przekracza granice” red. Marek Wojciekiewicz

48. AVE nr 1(61) styczeń 2010 r. „O Nowej to Hucie lektura – Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii Jerzy A. Karnasiewicz”  red. Monika Hyla

49. Szklane Domy nr 5 ze stycznia 2010 r. „Zdjęcia z Nowej Huty zadziwiają Ukraińców” red. Małgorzata i Jerzy Karnasiewiczowie

50. Gazeta Pomorska z 26.01.2010 r. „Świecie w polskiej fotografii” red. Agnieszka Romanowicz

51. Nowiny Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 2 luty 2010 r. str. 10 „Z Wejherowa na… białym koniu do Kramatorska” red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz.

52. Nasza Gazeta Luty 2010 nr 219 „Gdowski tryptyk „podróżuje” po Ukrainie” red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz. Część I na str. 10.

53. Nasza Gazeta Marzec 2010 nr 220 „Gdowski tryptyk „podróżuje” po Ukrainie” red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz. Część II na str. 10.

54. Strażak nr 2 luty 2010 „Nagrodzony „Strażak” podróżuje po Ukrainie” red. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

55. Wołyń Bliżej nr 4 listopad 2009 r., str. 35-37 „Tydzień Kultury polskiej w Równem” red. Tatiana Kijak

56. Wołyń Bliżej nr 4 listopad 2009 r., str. 38-39 „Polskie małżeństwo fotomagiczne” red. Monitor Wołyński nr 6(6) 24.09.2009 r.

57. Gazeta Pomorska 13.04.2010 r. „Świecie. Opłakujemy ofiary tragedii” red. Agnieszka Romanowicz

58. Forteca 19.08.2010 r. „Portret mojego miasta. Świecie w fotografiach utalentowanych autorów” red. Tania Lichodień

59. Diłowe Misto 19.08.2010 r. „Polsza i Poljaki na złami stolit” red. Julja Grabowska

60. Podoljanin 20.08.2010 r. „13-go, w piątek, na piatnickiej” red. Oleg Budziej

61. Kraj Kamienieckij 20.08.2010 r. „Portret mojego miasta. Świecie” red. Olga Garuk-Tkaczuk

62. Wisnik Kamieniec-Podolski 20.08.2010 r. „Portret mojego miasta”  red. Mikoła Gordinczuk

63. Ekpress Podilja 20.08.2010 r. „Istoria odnogo mista” red. Oksana Swirida

64. Gazeta Pomorska 14.09.2010 r. „Świecie podróżuje po świecie” red. Agnieszka Romanowicz

65. Gazeta pomorska 15.12.2011 r. str 13A. „O Świeciu z okazji polskiego święta” red. Agnieszka Romanowicz

66.Wołyń Bliżej nr 1 (73) Luty 2012 r. str. 81, Wystawa „Polska i Polacy na przełomie wieków” fotografie z lat 1979-2007 autorstwa Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów. Prezentacja w Nowogradzie Wołyńskim, red. Józef Łukasiewicz

67. Monitor Wołyński nr 5 z 12.09.2013 r. "Jerzy Karnasiewicz Fotografia jest po to, aby wzruszać" red. Jadwiga Demczuk

 

H - Linki do stron internetowych z informacjami prasowymi 

http://photospilka.com/uk/event?start=5

http://www.vp.donetsk.ua/statya.php?vstat=1305

http://kramatorsk.info/smf/index.php?action=printpage;topic=12886.0

http://www.sovet.donbass.com/m1/ru/press_service/news/newsarchive/08100597

http://www.obshegitie.org.ua/

http://www.obshegitie.org.ua/?q=node/145

http://www.novoteka.ru/r/World.CIS.Ukraine.Donetsk?lastdate=/2008-07-13

http://mignews.com.ua/categ463/articles/308901.html

http://www.novoteka.ru/sid?10617&from=/2008-07-6

http://www.pk.kiev.ua/country/2008/07/06/203049.html

http://photo.ukrinform.ua/rus/current/photo.php?id=246842

http://www.glavnoe.kharkov.ua/news/n19439

http://www.dozor.in.ua/node/47851

http://pusk.w.interia.pl/pl/artykuly/057.html

http://www.kharkivoda.gov.ua/news.php?news=9412

http://www.kijow.polemb.net/index.php?document=73

http://news.kh.ua/main/9560-yeta-vystavka-pomozhet-sblizit-nashi-narody..html

http://news.kh.ua/culture/9566-v-xarkove-otkroetsya-vystavka-polsha-i-polyaki-na.html

http://news.kh.ua/kharkov/9376-19.02.2009-v-xarkove-otkroetsya-vystavka-polsha-i.html

http://news.rambler.ru/Ukraine/culture/2044787/

http://1stolica.com.ua/1068.html

http://www.izv.kharkov.ua/index.php?editionID=179&menuID=1731&newsID=4660

http://www.timeua.info/260209/polska.html

http://trkvik.tv/index.php?module=news&id=1447

http://korolenko.kharkov.com/nov_chronic9.htm

http://www.berdichev.biz/content/view/1560/1/

http://www.fotoclub.berdichev.in.ua/

http://www.fotovernisage.com.ua/

http://www.dk.com.ua/kultura.php?act=kultura&show=yes&page=467

Równe

http://www.volynnews.com/news/society/9686/

http://www.rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=022057

http://www.gazeta.rv.ua/?n=14824

http://www.ogo.ua/rubrics/rest/2009-09-18/31785/

http://www.rivne1.tv/Info/?id=3545

http://www.rtb.rovno.ua/index.php?content=498ec11516d87

http://www.monitor-press.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3A2009-09-25-11-44-47&catid=55%3A2009-07-20-15-01-25&Itemid=303&lang=pl

http://www.monitor-press.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3A2009-09-25-13-17-00&catid=31%3A9-muz&Itemid=46&lang=pl

http://www.fortecia.com/socium/detail.php?ID=5995

http://www.dk.com.ua/kultura.php?act=kultura

http://www.fotopolis.pl/index.php?n=7454

http://www.gorlice.info.pl/index.php?go=polska-polacy-na-przelomie-wiekow

http://www.wspolnota-polska.org.pl/

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=og80703

http://www.charkowkg.polemb.net/

http://www.polonia.kharkov.ua/now_pl.htm

http://www.fotopolis.pl/index.php?n=7857

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kw8_4_09

http://www.gniew.pl/index.php?wiecej=1105&wiecej_news=1

http://www.gniew.pl/index.php?wiecej=1410&wiecej_news=1

http://www.fotopolis.pl/index.php?n=9114

http://oko.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5d8b64ab4a5.0.html

http://www.gniew.pl/index.php?wiecej=1743&wiecej_news=1

http://www.luckkg.polemb.net/?document=185&PHPSESSID=ac5972f876c351e44e856da86294a712

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kw9_2_14

http://www.fotopolis.pl/index.php?n=9798

http://wejherowo.pl/new/index2.php?c=pl&l=mlewa&s=news&nid=951&p=0

http://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/?MENU=l&TYPE=ART&ART_ID=219

http://www.polonia-polska.pl/index.php?id=kw10_47

https://www.facebook.com/uakizh/photos/a.2023602724630534.1073741911.1529903350667143/2023607834630023/?type=3&theater

https://www.facebook.com/IRN.ua/posts/1560237854013802

https://tomainstytut.org/news/v-instituti-vidkrilasya-vistavka-polshha-ta-polyaki-na-zlami-stolit-foto-periodu-1997-2007-rokiv

https://www.facebook.com/PolishEmbassyKyiv/photos/pcb.1865884013446254/1865882983446357/?type=3&theater

http://www.museum.ck.ua/2007-2/

https://culture.ck-oda.gov.ua/news/item/2093-u-oblasnomu-khudozhnomu-muzei-vidkrylasia-fotovystavka-polshcha-i-poliaky-na-zlami-stolit

https://kamrairada.gov.ua/novyny/fotovistavka-polshha-ta-polyaki-na-zlami-stolit/

http://kam-rda.gov.ua/news/fotovistavka-polshha-ta-polyaki-na-zlami-stolit/

https://svoboda-news.com/svwp/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83/